“Mak ai ramai betul” – Malaysia Negara Ke-3 Ada Paling Ramai ‘Sug4r D4ddy’ Dalam Asia!

Selalunya kita dengar pasal sug4r d4ddy ni dalam dr4ma atau fil3m je, tak s4ngka pula rupa-rupanya ramai juga yang terj3bak dengan benda ni!

Mem3tik lap0ran dari Malay Mail, dekat Malaysia ni ada seramai 42,500 sug4r d4ddy tau! Ini secara tak langsung melet4kkan negara kita sebagai negara ke-3 paling ramai ada sug4r d4ddy.

Manakala Indonesia pula menduduki tangga ke-2 dengan 60,250 sug4r d4ddy dan India mendominasi carta Asian dengan bilangan sug4r d4ddy seramai 338,000! Menurut tinj4uan l4man w3b temuj4nji, SeekingArrangement.

Menjel4skan meng3nai tinj4uan ini, sy4rikat tersebut meng4takan, j4rak antara orang m!skin dan orang k4ya makin meningk4t sejak dua dekad lalu, ini membuatkan ramai w4nita mem!lih untuk bercint4 dengan lel4ki yang lebih tu4.

Manakala, s3rvis temuj4nji “sug4r d4ddy-sug4r b4by” terb3sar di Asia, Sugarb0ok pula melap0rkan, sejak p4ndemik dan Perint4h Kaw4lan Perger4kan (PKP) dijalankan di Malaysia, ramai pel4jar memilih untuk menc4ri sug4r d4ddy bagi menc4ri duit mud4h untuk men4mpung perbel4njaan dan yur4n belajar.

Malah, Sugarbook juga turut kelu5rkan senarai menunjukkan seramai 12,705 pelajar dari 10 institusi peng4jian tinggi di Lembah Klang mend4ftarkan diri dalam aplik4si mereka.

Menurut senarai yang dikelu4rkan, kebanyakan sug4r d4ddy ini berusia dikalangan 30-an manakala sug4r b4by pula berusia awal 20-an.

Jumlah pend4patan pur4ta yang dimiliki oleh sug4r d4ddy di Malaysia pula adalah sebanyak RM150,000 dan pur4ta el4un yang diterima oleh sug4r b4by adalah sebanyak RM2,500.

Senarai ini juga menunjukkan Sunway University paling banyak mempunyai pelajar yang menjadi sug4r b4by iaitu seramai 3,105 manakala UiTM pula menduduki t3mpat terendah seramai 704 pelajar.

Menurut founder, Darren Chan, platform SugarBook telah membantu mering4nkan beb4n kew4ngan pel4jar disamping menghubungkan mereka dengan lelaki lebih tua yang mempunyai wang, lapor FMT.

“Bercint4 dengan orang yang lebih berjaya dan berpeng4laman ada kelebihannya yang tersendiri dan ins3ntif kew4ngan hanyalah salah satu daripadanya.

Puratanya, sug4r b4by dapat elaun sebanyak RM2,500 sebulan dan ini dapat membantu ramai pelajar universiti lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang.”

Tambah Sugarbook lagi, kebanyakan sug4r b4by terdiri daripada pel4jar dan fr3sh gradu4tes. Selebihnya adalah peniaga, jururawat, cikgu, peguam, pelayan restoran, pembantu peribadi, make-up artists, m0del bebas dan ahli farmasi.

Untuk pengetahuan korang, walaupun banyak universiti aw4m dan sw4sta perlu ditutvp sepanjang p4ndemik ini dan pelaj4ran dit3ruskan dalam t4lian, k4dar yur4n tetap k3kal sama dan hanya sedikit sahaja pengur4ngan dibuat untuk beberapa universiti.

Sumber; lobak merah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*