Ber4t b4dan pernah 100kg, Nurul Zahid t4k m4lu 4kui ‘pot0ng usvs’ untuk kurus

Sejak kebelakangan ini, tul4r di m3dia s0sial meng3nai pen4mpilan seorang vvip yang terlihat semakin anggun dan cantik setelah mengam4lkan g4ya hidup sih4t.

Bermula dari itu, ramai yang turut sama berk0ngsi kejayaan masing-masing dalam mendapatkan pen4mpilan men4wan dan berjaya mengur4ngkan b3rat b4dan yang sebelum ini dilihat kur4ng bers3suaian.

K0ngsi kej4yaan pemb3dahan usvs

Jadi, menerusi perk0ngsian anak kepada Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu Datuk Nurul Hidayah Zahid telah telah berc3rita t3ntang salah satu usahanya dalam mengur4ngkan b3rat b4dan.

Dalam mu4t n4iknya di Inst4gram, Nurul Hidayah meng4kui telah mel4kukan pemb3dahan bari4trik (pint4san p3rut) atau lebih dikenali oleh masy4rakat sebagai pemb3dahan p0tong usvs.


Pern4h c4pai b3rat 100kg

Menurut Nurul Hidayah, b3rat b4dannya sebelum mel4kukan pemb3dahan adalah sekitar 100kg dan telah tvrun sehingga ke 58kg setelah mel4kukan pros3dur tersebut kur4ng daripada setahun.

Tujuan perk0ngsian ters3but dibu4t adalah untuk men3gur mana-mana pih4k yang meng4kui mel4kukan sen4man dan j4ga g4ya hidup sih4t untuk kbrus sed4ngkan mereka mel4kukan pemb3dahan pint4san usvs sama sepertinya.

J4ngan t!pu kalau nak l4riskan pr0duk

Dia juga men3gur mana-mana pih4k yang menju4l pr0duk perl4ngsingan supaya tidak m3nipu pel4nggan dengan meng4takan turvn b3rat b4dan dis3babkan pr0duk mereka walhal melakukan bari4tic sug3ry.

Ramai yang bers3tuju

Sehubungan dengan perk0ngsian tersebut ramai yang bers3tuju dengan k3nyataan an4k kepada presiden UMNO itu apabila memint4 sesiapa yang mel4kukan pemb3dahan tersebut berl4ku jvjur sahaja tanpa bers3lindung dib4lik al4san bers3nam dan menj3ga kesih4tan.

Beliau turut meng4kui pemb3dahan usvs yang dil4kukan sangat memb4ntu dalam mencap4i b3rat b4dan id3al kerana ru4ngan p3rut sudah mulai meng3cil dan ku4ntiti makanan yang masuk juga dapat dih4dkan.

Sumber: Nurul.zahid

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*