S3lamba Survh M4k Bagi Ay4h K4hwin Lain, N3tizen H4rap Bud4k Ini Sel4mat

Setiap k4nak-k4nak yang sedang membesar sememangnya suka bert4nyakan banyak p3rkara mem4ndangkan pada usi4 tersebut sif4t ingin t4hu mereka terlalu tinggi.

Malah, ada yang terlebih bij4k mereka akan sibvk bert4nyakan h4l orang d3wasa termasuk h4l rum4h t4ngga. N4mun, adakalanya s0alan ditanyakan mereka membu4tkan kita g3ram.

Seperti vid3o di TikT0k yang tul4r ini, seorang w4nita bernama Yatie Herman berk0ngsikan vid3o dimana an4knya meng4jukan yang membu4tkan dia n4ik 4ngin.

Mana tid4knya, ketika dia sedang mem4ndu kereta menuju ke sebuah d3stinasi, an4knya bert4nyakan mengapa t4k suruh b4panya berk4hwin l4in.

Ust4z kata k4hwin ni b3nda h4lal, kalau macam tu kenapa m4ma t4k suruh p5pa k4hwin lagi? Kan h4lal tu,” soalnya.

Mend3ngarkan pert4nyaan an4knya itu, Yatie terus memberh3ntikan kereta dan p4ntas meng4mbil beg tangan untuk mengh3mpuk an4knya.

Perk0ngsian vid3o itu mend4pat pelbagai re4ksi daripada n3tizan yang terhibvr melihat dua ber4nak itu serta ‘mend0akan’ agar budak itu sel4mat.

Tid4k kur4ng juga ada yang meng4takan, mungkin bapanya akan memb3ri up4h jika berj4ya memvjuk ibunya supaya iz!nkan berk4hwin lain.

Kata n3tizen lagi, bud4k itu bert4nya s0alan m4ut dan bimb4ng dia dan b4panya akan tidvr di luar rumah nanti. S4bar jelah d4pat an4k bij4k macam ni, lain macam s0alan dit4nya.

Sumber: gulapop

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*