‘Cepat Sebelum Aku…’ – Pelanggan Ugvt Bvnuh Makanan Lambat Sampai, Ingat R1der H1na Sangat Ke?

Bertugss sebagai penghantar makanan mungkin dipandang rendah oleh sesetengah individu. Namun, mereka inilah yang sanggup meredah hujan dan panas demi memastikan pesanan pelanggan sampai di depan pintu. Bagaimanapun, terdapat ke$-ke$ di mana pelanggan meng4mbil kes3mpatan terhadap mereka yang menc4ri rezeki ini.

Terbaru, seorang lagi pengh4ntar makanan dikenali sebagai Muhaimee, menerusi kumpulan Fo0dPanda Rider Malaysia di l4man Facebo0k, menceritakan pengalamannya berdepan dengan pelanggan yang bi4dap. S1ap mengunakan bahasa kes4t lagi!

Pel4nggan bi4dap

Menerusi tangkap layar perbualan tersebut, seorang pelanggan bert1ndak mengvgut untuk membvnuh pengh4ntar makanan ini, jika makanan yang dipesan olehnya tidak sampai pada waktu yang sepatutnya. Apa yang lebih menyak1tkan h4ti, apabila pelanggan ini mengge$a supaya dia menghantar makanan tersebut dengan lebih cepat. Memang tak sabar betul ni!

Ada Juga cust0mer macam ni. Ingat kerja rid3r ni h1na sangat ke? Kan dah meng1gil, budak ohh budak. S4lah oranglah kalau nak ma1n. Harap tak dapat lagi p3langgan macam ini.

Tidak ber4khir di situ, perkataan k3sat yang tidak ber$esuaian turut dilemp4rkan kepada penghantar makanan ini. Namun, dia masih m4mpu meng4wal dirinya daripada memb4las perk4taan yang sama.

Menj3ngah ke ru@ngan k0men, r4ta-r4ta net1zen mengg3sa supaya lelaki ini meng4mbil t1ndakan dan membu4t lap0ran kepada pih4k berku4sa berhvbung 1su yang terj4di.

Pada masa yang sama, net1zen turut meny1fatkan t1ndakan pel4nggan itu adalah tidak ber4dab dan bert3ntangan dengan n1lai-n1lai ketimuran yang dipr4ktikkan dalam masy4rakat Malaysia.

Sumber

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*