G4dis p4srah ditingg4l kek4sih hanya kerana muk4 dip3nuhi jer4wat

Lumr4h duni4 dalam hidup kita, sud4h menj4di ad4t, ramai antara kita pasti akan mem!lih sesu4tu yang c4ntik dan el0k termasuklah dalam hal menc4ri p4sangan.

Buktinya, jika dilih4t di ser4ta l4man s0sial, w4jah-w4jah c4ntik pasti mer4ih banyak perh4tian, puji4n serta k0men-komen mvrni daripada warg4net.

Bagaimanapun, perk4ra seb4liknya berl4ku jika seseorang itu di4nggap tid4k mempunyai ‘rup4’, maka adalah seg3lintir individu yang s!buk mahu meng3cam 3mpunya diri.

Sebenarnya, rup4 p4ras buk4nlah pengvkur sesebuah keb4hagian dalam perhvbungan, namun apa yang penting adalah keikhl4san h4ti m4sing-m4sing.

Baru-baru ini, seor4ng g4dis berk0ngsi kis4hnya di aplik4si TikTok dengan memu4t n4ik vid3o p3ndek menunjukkan w4jahnya yang dip3nuhi j3rawat.

 

Menerusi vid3o berkenaan, dia membuk4 c3rita memb3ritahu p3ngikutnya bahawa dia pern4h ditingg4lkan diperc4yai kek4sihnya hanya kerana waj4hnya yang tid4k ‘b3rsih’.

“Tingg4l aku seb4b j!jik dengan muk4 aku. Orang t4k nak, lagi aku t4k ingin. T3rima k4sih kvtuk dan bu4ng aku,” lu4hnya.

Namun begitu, g4dis itu mengu4tkan diri dan menguc5pkan terim4 k4sih kepada ‘ind!vidu’ yang meng4nggap waj4hnya ‘j!jik serta mengvtuk dirinya. Baginya, kalau orang itu sud4h tid4k mahu padanya, dia pun tid4k ingin mend3kati orang itu.

Menj3ngah ke ru4ngan k0men, rata-rata warg4net memb3ri kata-k4ta sem4ngat dan memvji g4dis itu kerana mereka mengangg4p waj4hnya masih c4ntik walaupun berj3rawat. ‘Natural be4uty’ gitu!

Walaubagaimanapun, sehingga kini m4sih b3lum dapat dipastikan sama ada g4dis itu sudah pul!h dari mas4lah jer4wat atau tid4k. Apa pun, b4rang yang lep4s j4ngan diken4ng, terus ku4tkan sem4ngat dan sem0ga c3pat s3mbuh sis!

Sumber: TikTok @elyanaaa57

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*