Baru Je Mohon Maaf, Sekali Menteri Kata Prbuatan Itu Adalah BuIi Siber. Jika Tndakan Diambil, Mmg Terduduk

Heb.oh di media sosi.aI berhubung tind.akan mengec.am dan memperse.ndakan seorang guru wanita yang berbahasa lnggeris ketika mengajar subjek Sains di saluran DidikTV merupakan satu perbuatan bu.Ii siber.

Sehubungan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru terbabit hanya menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar.

” Saya si.mpati dengan guru terbabit. Beliau dihe.ntam ter.uk oleh ntizen sedangkan beliau bukan seorang pelakon. Beliau juga tiada latihan untuk buat penggambaran dan tidak sepatutnya he.ntam terus sedemikian.

” Ini adalah satu perkara baharu dan sudah pasti ada kel.emahan, tetapi diberikan kri.tikan nega.tif seperti itu.

” Jadi saya anggap perb.uatan (ntizen) ini adalah satu bu.Ii siber kepada guru wanita itu,”

Saifuddin berkata demikian pada sidang akhbar selepas majlis penyampaian sumbangan dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) kepada 46 sekolah di kawasan Parlimen Indera Mahkota di Pejabat di Indera Mahkota di sini pada Sabtu.

Pada Jumaat, video guru wanita yang menggunakan bahasa lnggeris ketika mengajar subjek Sains untuk pelajar Tahun Dua di saluran DidikTv dijadikan bahan jen.aka berikutan cara penyampaian dan sebutannya.

Pnyampai radiio HitzFM, Yusuf Shukri turut memperse.ndakannya dan memuat naik video menerusi TikTok sehingga mendapat kec.aman pelbagai pihak.

Bagaimanapun, pnyampai radio berkenaan sudah membuat permohonan maaf namun kini diga.ntung tugas sementara siasatan dalaman dilakukan syarikat radiio terbabit.

Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Saifuddin berkata, kementeriannya bersedia berkongsi kepakaran dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dari segi penyediaan kandungan.

Bu.Ii siber adalah jena.yah

Sementara itu, memetik artikel Themalaysianinsight bertajuk ‘DiIarang menca.ci ma.ki di media sosial’, sebarang perbuatan tidak yang boleh dianggap tidak bere.tika atau perbuatan j.elik dilakukan mana-mana individu menerusi platform media sosial, ia sebenarnya menyal.ahi peruntukan undng-undng di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588).

Misalnya Sksy.en 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) antara lain menyatakan:

(a) tiada mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan, boleh memberikan kandungan yang su.mbang, Iuc.ah, p.aIsu, menganc.am atau j.elik sifatnya dengan niat untuk meng.acau, mend.era, mengu.gut atau menggang.gu mana-mana orang lain.

(b) Seseorang yang melanggar peruntukan di atas adalah melakukan suatu kesal.ahan dan apabila disabitkan boleh dide.nda tidak melebihi RM50,000 atau dipenj.arakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dide.nda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesal.ahan diteruskan selepas pensab.itan.

Selain daripada itu Sksy.en 233 Akta yang sama turut menyatakan:

(1) Seseorang yang –

(a) dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar –

(i) membuat, mewujudkan atau meminta-minta; dan
(ii) memulakan penghantaran, apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang Iuc.ah, su.mbang, p.aIsu, menganc.am atau j.elik sifatnya dengan niat untuk menyak.itkan hati, mengania.yai, mengu.gut atau menggang.gu orang lain; atau

(b) memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku, dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau menggangu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik, -adalah melakukan suatu kesal.ahan.

(2) Seseorang yang secara sedar –

(a) Dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi memberikan apa-apa komunikasi Iuc.ah bagi maksud komersial kepada mana-mana orang; atau

(b) Membenarkan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi rangkaian di bawah kawalan orang itu untuk digunakan bagi suatu aktiviti yang diperihalkan dalam perenggan (a), adalah melakukan suatu kesal.ahan.

(3) Seseorang yang melakukan suatu kesal.ahan di bawah sksyen ini apabila disabitkan boleh dide.nda tidak melebihi RM50,000 atau dipenj.arakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan hendaklah juga boleh dide.nda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesal.ahan diteruskan selepas pensab.itan.

Berdasarkan peruntukan undng-undng di atas jelas difahami bahawa tndakan berkongsi sesuatu yang boleh dianggap j.elik atau Iuc.ah atau sebagainya sehingga menimbulkan kemara.han pihak lain di media sosial adalah dianggap satu kesal.ahan undng-undng.

Bukan itu sahaja, setiap komen yang diberikan oleh mana-mana pihak susulan daripada posting atau publisiti tersebut, yang mengandungi unsur-unsur ug.utan, kata-kata Iuc.ah dan sebagainya juga merupakan satu kesal.ahan di bawah peruntukan undng-undng di atas. Bahkan sesiapa yang mengkongsikannya turut juga boleh dianggap melakukan kesal.ahan yang dinyatakan di atas.

Oleh yang demikian, memandangkan budaya “publisiti j.elik” dan ca.ci ma.ki yang semakin menjadi-jadi di media sosial sejak akhir-akhir ini, sewajarnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) selaku pihak berwajib yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan peruntukan undng-undng di atas, mengambil langkah yang seri.us, drastik dan tuntas untuk menguatkuasakan peruntukan undng-undng di atas, supaya perbuatan yang tidak beretika dan bermor.al di atas dapat dikawal dan dihentikan.

Sumber:sinarharian dan https://www.themalaysianinsight.com/bahasa/s/41698

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*